Tävlingar

Under perioden 20240129-20240513 har vi vårtävling i bågskytte.

Regler Vårtävling

Alla skjuter på 60-cm darttavla med förenklad poängberäkning.

Ingen poängdubblering.

Bulls-eye = 50 poäng

Ringen runt bulls-eye = 25 poäng.

Bruten linje går mot högre poäng.

Klasser: Erfarna skyttar, 18 meter, skjuter 30 omgångar x 3 pilar = 90 pilar

Sittande/stående 12-18 meter, skjuter 30 omgångar x 3 pilar = 90 pilar

Sittande/stående 10-12 meter, skjuter 18 omgångar x 3 pilar = 54 pilar

Deltagare bestämmer själva tävlingstillfällen och hur många omgångar man vill skjuta vid varje tillfälle.

Tävlingsperiod 20240129 – 20240513

Prisutdelning vid våravslutningen 20240527