Tävlingar

Nu är det dags för HHIK:s klubbmästerskap.

Bågskytte:                       Måndag 13 november kl 17.30 – 21.00

Plats:                                 Torvalla Sporthall, A1

Anmälan vid träningstillfälle, mail till hhik@hhik.se alt SMS till 0732189876

Medlemsavgiften för 2023 skall vara betald för

att få delta  

 Senaste anmälningsdag 6 november.     

—————————————————————————————————————

Klass

A   Öppen klass                                                          60 cm           18 m

B   Sittande/stående                                                   60 cm           12-18 m

C   Sittande /stående                                             60 cm          10-12 m

Regler vid HHIK:s klubbmästerskap

Bågskytte:

Varje tävlande har 4 provpilar.

Klass A    10 x 3 pilar ( 3 pilar sedan markering).

Klass B    10 x 3 pilar

Klass C     6 x 3 pilar

Varje tävlande har rätt att stå/sitta rakt framför tavlan.

Funktionär avläser och protokollför resultat innan pilarna får dras ut.

Klass                                                                             Tapet            Avstånd

A   Öppen klass                                                          60 cm           18 m

B   Sittande/stående                                                   60 cm           12-18 m

C   Sittande /stående                                             60 cm          10-12 m