Tävlingar

Under våren kommer vi att ha en vårtävling. Den pågår fram till 15 Maj 2023. Man får själv välja tävlingstillfällen.

Totalt 54 eller 90 pilar beroende på vilken klass man deltar i.