Medlemskap

Medlemskapet hos oss i HHIK kostar 2019 100 kr/år för enskild medlem, vi har också ett familjemedlemskap på 200 kr/år. Man får komma och prova på 2 gånger sedan måste man betala.medlemsavgiften, om man vill fortsätta i klubben. From 2020 kommer familjemedlemskapet att höjas till 300 kr/år.

Betalar gör man antingen vid träningstillfällena kontant, eller också via vårt plusgiro 98 77 04-4. Var då noga med namn, adress och födelsenummer.