Styrelse och övriga funktionärer

Styrelse:

Torbjörn Kleibrant Ordförande

Ing-Britt Waern     Sekreterare

Ing-Britt Waern   Kassör

Mia Rismalm       Ledamot

Patrik Waern          Ledamot

Tove Thörngren       Ledamot 

Elinor Karlsson  Suppleant

Li Källström Suppleant

Valberedning:

Styrelsen

Styrelsen utser en sammankallande 

Revisorer:

Ann-Sofie Källman   

Anders Thörngren          

Madeleine Tagesson Waern Suppleant