Övriga funktionärer

Revisor, ordinarie

Ann-Sofie Källman
Anita Wickman

Revisor, suppleant

Madeleine Tagesson Waern

Valberedning

Astrid Nordlander
Sigyn Bengtsson (Sammankallande)

Adjungerad

Jan Wihlander