Övriga funktionärer

Revisor, ordinarie

Ann-Sofie Källman
Anita Wickman

Revisor, suppleant

Madeleine Tagesson Waern

Valberedning

Astrid Nordlander (sammankallande)
Sigyn Bengtsson

Adjungerad

Mona Eriksson