GDPR

På den här sidan kommer vi att publicera dokument och länkar om GDPR samt hur lagen kommer att påverka oss i Haninge Handikappidrottsklubb.

RF:s sida om hur dom behandlar personuppgifter

Alla dokument nedan kräver en PDF-läsare

Samtycke till bildpublicering samt namnuppgifter på Haninge Handikappidrottsklubbs hemsida m.m.

Integritetspolicy för Haninge Handikappidrottsklubb (HHIK)

Registerförteckning för Haninge Handikappidrottsklubb

Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter

Instruktion för åtgärdsplan vid personuppgiftsincidenter

Haninge Handikapp- Idrottsklubbs instruktion för behandling av ostrukturerat material

Formulär för begäran av registerutdrag