Årsmöte

20240321 har Haninge Handikappidrottsklubb årsmöte. Torvalla sporthall.

Skriv gärna en motion om hur du vill förändra/förbättra verksamheten i HHIK.

Maila till hhik@hhik.se.